Armoni Plus

Armoni Plus je tenda konzolnog tipa koja se potpuno zatvori u čvrstu aluminijumsku kutiju (kasetu), za razliku od Malte, Armoni Plus nosači su pomerljivi duž same kasete i mogu se postaviti u više položaja.

Ovo otvara mogućnost izrade kasetnih tendi u dimenzijama preko 4.5m i ugradnja više nosača za tendu. U aluminijumskoj kaseti namotano je platno sa skupljenim rukama.

Tenda je izdržljiva i otporna na sve vrste vremenskih prilika.

Za ovu vrstu tende pogon je motorni. Vipol preporučuje da se uz tendu kupi sunce-vetar senzor da bi Vaša tenda funkcionisala što duže i što efikasnije.

Cover

GalerijaTehnički detalji


  • Minimalna širina: 2.4 m
  • Maksimalna širina: 12 m
  • Minimalni izbačaj: 1.6 m
  • Maksimalni izbačaj: 4.1 m
  • Maksimalna površina: 49.2 m2
  • Platno: Tempotest, Screen
  • Pogon: Električni

Cenovnik

Cene su izražene u evrima sa PDV-om. U cenu je uračunata montaža na području Beograda i Novog Sada. Rok isporuke je 30 dana.
V/Š 240 300 340 360 400 430 480 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
160 1756 1772 1782 1787 1870 2049 2061 2066 2515 3287 3543 3901 4098 4874 5070
185 1690 1705 1716 1721 1801 1974 1986 1992 2422 3170 3418 3760 3952 4702 4892
210 0 1812 1823 1830 1915 2097 2112 2119 2573 3122 3636 3999 4203 5006 5209
235 0 1831 1843 1851 1938 2121 2137 2145 2602 3165 3682 4047 4254 5070 5277
260 0 0 1833 1840 1929 2112 2131 2138 2598 2849 3412 4032 4242 4789 5249
285 0 0 1899 1906 1997 2181 2200 2210 2672 2955 3548 3921 4385 4668 5203
310 0 0 0 0 2021 2206 2228 2236 2703 2994 3268 3973 4439 4733 5276
335 0 0 0 0 2167 2354 2376 2386 2855 3213 3490 4261 4481 5090 5308
360 0 0 0 0 0 2311 2335 2346 2819 3038 3432 3814 4400 4712 5206
385 0 0 0 0 0 0 2586 2597 2821 3295 3328 4195 4420 5127 5351
410 0 0 0 0 0 0 2599 2612 2839 3316 3604 4222 4450 5161 5388

Pretvarač valuta

EU
(1 EUR)