Armoni Plus

Armoni Plus je tenda konzolnog tipa koja se potpuno zatvori u čvrstu aluminijumsku kutiju (kasetu), za razliku od Malte, Armoni Plus nosači su pomerljivi duž same kasete i mogu se postaviti u više položaja.

Ovo otvara mogućnost izrade kasetnih tendi u dimenzijama preko 4.5m i ugradnja više nosača za tendu. U aluminijumskoj kaseti namotano je platno sa skupljenim rukama.

Tenda je izdržljiva i otporna na sve vrste vremenskih prilika.

Za ovu vrstu tende pogon je motorni. Vipol preporučuje da se uz tendu kupi sunce-vetar senzor da bi Vaša tenda funkcionisala što duže i što efikasnije.

Cover

GalerijaTehnički detalji


  • Minimalna širina: 2.4 m
  • Maksimalna širina: 12 m
  • Minimalni izbačaj: 1.6 m
  • Maksimalni izbačaj: 4.1 m
  • Maksimalna površina: 49.2 m2
  • Platno: Tempotest, Screen
  • Pogon: Električni

Cenovnik

Cene su izražene u evrima sa PDV-om. U cenu je uračunata montaža na području Beograda i Novog Sada. Rok isporuke je 30 dana.
V/Š 240 300 340 360 400 430 480 500 600 700 800 900 1000 1100 1200
160 1673 1687 1697 1702 1781 1951 1963 1968 2395 3131 3374 3715 3902 4642 4829
185 1690 1705 1716 1721 1801 1974 1986 1992 2422 3170 3418 3760 3952 4702 4892
210 x 1726 1736 1742 1824 1997 2011 2018 2450 2974 3463 3809 4003 4768 4961
235 x 1744 1756 1763 1846 2020 2035 2042 2478 3014 3506 3854 4051 4829 5026
260 x x 1746 1752 1837 2011 2029 2036 2474 2713 3250 3840 4040 4561 4999
285 x x 1808 1816 1902 2077 2095 2105 2545 2814 3379 3734 4176 4446 4955
310 x x x x 1925 2101 2122 2130 2574 2851 3113 3784 4228 4507 5024
335 x x x x 2064 2242 2263 2273 2719 3060 3324 4058 4267 4848 5056
360 x x x x x 2201 2224 2234 2684 2893 3269 3632 4190 4488 4958
385 x x x x x x 2462 2473 2687 3138 3169 3995 4210 4883 5096
410 x x x x x x 2476 2488 2704 3158 3432 4021 4238 4915 5131

Pretvarač valuta

EU
(1 EUR)