Klizni stakleni paneli

Vipol klizni stakleni sistemi se izrađuju sa dvoslojnim staklima i aluminijumskim profilima.

Dvoslojna stakla su ispunjena argonom i uvek je jedno staklo sigurnosno (laminirano).

Stakleni paneli se kreću po cetvorokanalnom aluminijumskom profilu visine 15.5 mm. Ugradna dubina je 141 mm.

Moguće je birati broj staklenih panela od dva do cetiri, u zavisnosti od dimenzija prostora koji želite da zatvorite.

Sisteme je moguće kombinovati tj. “uparivati” jedno sa drugim. U koliko je potrebno zatvoriti prostor čija širina prevazilazi pet metara spajaju se dva klizna staklena sistema npr. od 4 panela (4+4), od 3 panela (3+3) odnosno 2 panela (2+2) i sl.


Klizni stakleni sistem

GalerijaTehnički detalji


  • Minimalna širina sistema: 120 cm
  • Maksimalna širina sistema: 500 cm
  • Maksimalna visina panela: 250 cm
  • Minimalan broj panela: 2
  • Maksimalan broj panela: 4

Tehnička dokumentacija


Cenovnik - PDF