Spoljne žaluzine

Spoljna žaluzina predstavlja osnovni model žaluzina sa standardnim lamelama, klasičnim nosačima, vođicama i vidljivom maskom. Spoljnu žaluzinu nije potrebno unapred planirati kod izrade objekata jer se ona nezavisno od tipa gradnje, bilo da je stara gradnja ili nova gradnja, ugrađuje. Standardne žaluzine se ugrađuju nakon završetka fasade i budući da su vidljive spolja zajedno sa kombinacijom raznovrsnih fasada i stolarijom dodatno ulepšavaju izgled objekta.

Novo! Žaluzine lamela C80 na sajlu. Kod žaluzina na sajlu, umesto klasične vođice, lamele klize po inox sajli istoj kao za anti-wind gde se postižu bolji rezultati nego pre. Moguće je ugraditi žaluzine na nepristupačnija mesta, a i kupovinom ovog proizvoda faktički dobijate žaluzinu sa integrisanim anti-wind sistemom.

Pogon: na kurblu (ručni) ili na motor (automatski).

GalerijaLamele


Spoljne Vipol žaluzine mogu se poručiti sa “C” 80mm ili “Z” 90mm lamelom u zavisnosti od želje kupca.

Postoji mogućnost izbora nekoliko standardnih boja koje će moći da se uklope u sve vrste fasada.


C80 Lamela

Z90 Lamela

Anti Wind Sistem

Na objektima koji su izloženi jakim vetrovima kao što je na primer Košava preporučuje se dodatna opciona zaštita ANTI WIND sistem koja obezbeđuje dodatnu zaštitu i otpornost žaluzine. ANTI WIND sistem moguće je ugraditi samo kod lamele tipa “C”.

ANTI WIND sistem moguće je ugraditi samo kod lamele tipa “C”.

Tehnička dokumentacija